ดูรายงานผ่าน Android Application ได้ที่นี่ --> [Download]

รายงานพิเศษ
รหัส ชื่อรายงาน อ่าน
002 ผลการดำเนินงานตามนโยบาย 300 บาท ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) : เริ่มดำเนินการเดือนตุลาคม 2555 121
003 ผลการดำเนินงานตามนโยบาย 300 บาท ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) : เริ่มดำเนินการเดือนตุลาคม 2555 72
004 ผลการดำเนินงานตามนโยบาย 300 บาท ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) : เริ่มดำเนินการเดือนตุลาคม 2555 71
005 จำนวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน 125
กรุณาเข้าสู่ระบบ หากต้องการดูรายงาน

กระดานสนทนา
รหัส หัวข้อสนทนา โดย สร้าง อ่าน ตอบ
000001 เรียนเจ้าหน้าที่ผู้นำเข้าข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานและกรใช้จ่ายเงิน (เขียวเหลืองแดง) กระทรวงแรงงาน peerapong_y 7 ธ.ค. 2555 860 3
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สงวนลิขสิทธิ์